Kinderporno: nieuwe klachten in doofpotzaak Zandvoort

Marcel Vervloesem die, met de Werkgroep Morkhoven, het kinderpornonetwerk Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder zelfs baby’s) onthulde, werd opnieuw aangeklaagd door enkele leden van zijn
eigen familie. De familieleden trokken jarenlang partij voor Marcel
Vervloesem’s schoonbroer V. die zich met zijn vrienden blijkbaar niet
tevreden stelt met de straf die Marcel Vervloesem reeds heeft
uitgezeten en zijn voorlopige invrijheidsstelling van 2 jaar geleden.
Kort na Marcel Vervloesem’s vrijlating, ontvingen Jan Boeykens en
prinses Jacqueline de Croÿ van de Werkgroep Morkhoven, reeds verschillende doodsbedreigingen waarvoor zij een klacht indiende bij de politie. Zij gaan nu informeren wat er met deze klachten gebeurde en of zij wel grondig onderzocht werden.
De familieleden (waaronder een zuster die Marcel Vervloesem destijds
uit de psychiatrie bevrijdde) zijn nooit op het 10 jaar durende proces
geweest en hebben Marcel Vervloesem nooit in de gevangenis bezocht.
Zij profiteerden van de voorwaarden die de Belgische justitie onder de
voormalige justitieminister De Clerck (CD&V, Vlaamse christen-democraten) inzake Vervloesem’s voorlopige invrijheidsstelling oplegde. Daarbij werd gesteld dat Vervloesem geen enkel contact meer mocht opnemen met zijn vrienden van de Werkgroep Morkhoven die hem 12 jaar lang gesteund hebben en hem gedurende 2 jaar lang, iedere week in de gevangenis gingen opzoeken. Via Facebook verklaarden zij zich ‘onwetend’ van alles wat er gebeurd was. Zij stelden dat zij werkelijk van hem ‘hielden’ en dat zij hem ‘nooit vergeten hadden’. Beetje bij beetje namen zij via Facebook opnieuw contact op met Marcel Vervloesem en wisten op deze wijze opnieuw zijn vertrouwen te winnen. (De Werkgroep Morkhoven is in het bezit van hun schriftelijke verklaringen). Maar de familieleden profiteerden niet enkel van het feit dat Marcel Vervloesem volledig van zijn omgeving geïsoleerd werd. Zij profiteerden ook van zijn voortdurende ziektetoestand en zijn nood aan affectie.
Marcel Vervloesem verkeert reeds geruime tijd in een zeer slechte gezondheidstoestand en diende einde vorig jaar, wekenlang de ziekenhuizen af te lopen voor allerlei onderzoeken en behandelingen.
De Werkgroep Morkhoven wacht nu af wat de onderzoeksrechter met de nieuwe klachten zal doen en vraagt zich af of de rechter bereid zal zijn om de klachten die mogelijks enkel op verklaringen zonder materiele bewijzen gebaseerd zijn, grondig te onderzoeken. De Werkgroep is immers van mening dat er ernstig rekening moet gehouden worden met valse klachten binnen het kader van de wel zeer vreemde verhoudingen binnen de familie Vervloesem die grotendeels ontstonden doordat bijna iederéén vanaf zijn geboorte ofwel in een jeugdinstelling ofwel bij de moeder terechtkwam, wat ernstige breuken veroorzaakte.
De rechter zal ook rekening moeten houden met de voornoemde doodsbedreigingen na de voorlopige vrijlating van Marcel Vervloesem en de merkwaardige contacten op Facebook die tot nieuwe contacten en nieuwe aanklachten hebben geleid.

Foto: Manuel Schadwald die in het prostitutiemilieu verdween zonder een spoor achter te laten. Gina Bernard-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven onderzoek voerde naar deze vreemde verdwijning, kwam destijds, na maandenlange doodsbedreigingen, om tijdens een mysterieus nachtelijk ongeval. De ouders van Manuel Schadwald werden destijds ontvangen door de voormalige justitieminister Stefaan De Clerckdie er zich met enkele krachtige uitspraken van afmaakte.

https://www.facebook.com/groups/200250393321072/permalink/350289604983816/

Advertenties

Over kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

5 reacties op Kinderporno: nieuwe klachten in doofpotzaak Zandvoort

 1. kruitvat zegt:

  Marcel Vervloesem was juist een boek aan het schrijven over het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort door de Belgische Justitie.

  Een eindeloos proces dat enkel gebaseerd is op gezegdes en valse aanklachten en dat door de media wordt gevoerd, overleeft hij niet meer.

  De Werkgroep Morkhoven zal eerstdaags de nieuwe Belgische justitieminister hierover aanschrijven, zodat zij mede verantwoordelijk kan gesteld worden indien Marcel Vervloesem komt te overlijden.

  Marcel Vervloesem zou de volgende week voor de raadkamer moeten verschijnen. Staat de uitspraak van de rechter reeds vast en worden de beschuldigingen weer zonder materiële bewijzen aanvaard ?
  —-

  Turtelboom wil duidelijke deontologische code…

  Justitieminister Annemie Turtelboom wil duidelijke afspraken over wat magistraten mogen en niet mogen doen. Dat zei ze in Wakker op Zondag. Naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal rechters aan de Indische tempel in Wilrijk. De Hoge Raad voor Justitie krijgt die opdracht een deontologische code op te stellen. Groen! en N-VA staan achter dat plan. Ari Epstein, CEO van het Antwerp World Diamond Center, benadrukt dat hij volledige transparantie wil in de diamantdossiers die het gerecht nu behandelt.

  15 januari 2012
  http://atv.be/item/turtelboom-wil-duidelijke-deontologische-code

 2. kruitvat zegt:

  Justitiebeleid België:

  30 augustus 2010

  Ontslagen gevangenisleraar richt open brief aan justitieminister De Clerck
  Gevangenisleraar Luk Vervaet mag ‘uit veiligheidsoverwegingen’ de gevangenis niet meer binnen. Bij de start van een nieuw schooljaar schrijft hij een open brief aan minister van Justitie Stefaan De Clerck. “Als u echt bekommerd bent over de veiligheid dan zou u me mijn job teruggeven en me mijn werk als leraar laten doen.”

  Ik schrijf u omdat ik dit jaar niet aan het werk mag als leraar Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis. Ik schrijf u via de media, omdat u geen gesprek met mij wil, ook al heeft de rechtbank in kortgeding u daartoe tijdens het afgelopen werkjaar aangemaand, tot tweemaal toe.

  U en ik hebben elkaar maar één keer ontmoet. Het was in mei 2009 toen u en uw collega Didier Reynders een dag organiseerden voor de gevangeniswerkers onder de naam « Prison Make » in de Bozar in Brussel, etentje incluis. U wou ons toen doen kennismaken met het Masterplan voor de bouw van nieuwe gevangenissen. U wil immers 12 nieuwe gevangenissen bouwen, 6 oude gevangenissen sluiten en 2028 extra cellen creëren voor een bedrag van 300 miljoen euro.

  Ik had een oproep gedaan om niet deel te nemen aan die dag en een conferentie te organiseren over een andere aanpak van criminaliteit en delinquentie. We kruisten elkaar aan de ingang van de Bozar en ik zei: “In Brussel leeft een kwart van de bevolking onder de armoedegrens. Brussel heeft geen nieuwe gevangenis, maar scholen, hospitalen en arbeidsplaatsen nodig”. En u zei: “Daar wordt aan gewerkt, maar dat is niet mijn bevoegdheid. Ik ben verantwoordelijk om de overbevolking en de verouderde staat van de gevangenissen op te lossen.”

  Ik zei: “Ik bezorg u onmiddellijk een lijst van 500 gevangenen die voor de gevangenisdirecteurs onmiddellijk moeten vrijgelaten worden.” En u zei: “O ja? Dat interesseert me. Bezorg me die lijst dan maar eens…” Veel verder zijn we toen niet geraakt. Niet verder dan een filmpje op Youtube dat verslag bracht van onze woordenwisseling.

  Ik vroeg me toen af wat er geworden was van uw standpunt uit 1996. Toen publiceerde u een tekst Strafbeleid en gevangenisbeleid die een blauwdruk werd genoemd voor een grote vernieuwing van het strafbeleid. Daarin pleitte u nog voor alternatieve straffen in plaats van gevangenisstraf en nam u de inefficientie van de gevangenissen inzake recidive op de korrel.

  Achteraf gezien zei ik u op Prison Make ook niets anders dan wat u een jaar later in het rapport van het Antifoltercomité van de Raad van Europa (CPT) kon lezen1 : “Het CPT houdt eraan te herinneren dat het verhogen van de gevangeniscapaciteit op zich het probleem van de overbevolking niet kan oplossen. In talrijke landen – België inbegrepen – werd vastgesteld dat de gevangenispopulatie toeneemt naarmate de gevangeniscapaciteit vergroot…” (pg 35).

  Maar goed.

  Drie maanden na onze ontmoeting ben ik door de heer Meurisse, uw nationaal directeur van de gevangenissen, de toegang tot alle gevangenissen in België ontzegd. Omwille van “veiligheidsredenen”. Die redenen konden niet bekend gemaakt worden omdat het ging om “de nationale veiligheid, de nationale defensie of de openbare orde”. Mijn advocaten kregen zelfs geen toegang tot mijn persoonlijk dossier dat bijgehouden wordt bij het gevangeniswezen. Lachwekkend allemaal, ware het niet dat ik er mijn werk als leraar in de gevangenis door verloor en dat ik in België geen enkele gedetineerde meer kan bezoeken.

  Voor de Commissie Justitie van het parlement verkoos u dit beroepsverbod te dekken. Op 6 october veklaarde u na een interpellatie van Zoé Genot (Ecolo) over mijn ontslag : “Het uitvaardigen van een toegangsverbod voor alle gevangenissen is een weloverwogen beslissing die voorwerp uitmaakt van een nauwgezet onderzoek van het geheel van het dossier. Een dergelijke maatregel is uitzonderlijk en wordt alleen maar om ernstige redenen genomen. De uitsluiting om veiligheidsredenen wordt genomen op basis van een appreciatie van het gehele dossier van de persoon en volstaan op zich om een uitsluiting te rechtvaardigen…”

  U beseft toch dat u hier een verklaring aflegde een politiestaat waardig ? Zoals Rik van Cauwelaert in Knack schreef : “Het beroepsverbod tegen Luk Vervaet, uitgesproken op grond van geheim gehouden elementen, komt neer op een regelrechte afrekening en op de broodroof van een man die de afgelopen jaren geen geheim maakte van de mensonwaardige omstandigheden die hij in de Belgische gevangenissen onder ogen kreeg… Alleen schurkenstaten bedienen zich nog van de staatsraison om andersdenkenden het zwijgen op te leggen”.

  Als u echt het geheel van mijn dossier hebt moeten evalueren dan weet u ook dat mijn werk als leraar onberispelijk was. Dan blijft er alleen nog het rapport van de Staatsveiligheid, dat uitlekte en ons een paar maand geleden bereikte. Samengevat zegt dit rapport het volgende : “Luk Vervaet is lid van CLEA, (het comité voor de vrijheid van mening en vereniging) en medeoprichter van de partij Egalité. Hij is anti-Israel. Hij is pro-Palestijns. Hij is een tegenstander van de anti-terrorismewetgeving en een verdediger van diegenen die hiervan verondersteld worden slachtoffer te zijn.”

  Meer bepaald neemt de staatsveiligheid het mij kwalijk dat ik terrorist Bahar Kimyongur heb verdedigd en me verzette tegen de detentievoorwaarden en de uitlevering van terrorist Nizar Trabelsi aan de VS. Maar indien u aan “grondige evaluatie en nauwgezet onderzoek” deed, dan weet u ook dat de terrorist Kimyungur intussen door het gerecht van alle blaam is gezuiverd.

  En dan is het u ook niet ontgaan dat het CPT in zijn rapport (pg 42,43,44) aanklaagt dat Hans Meurisse, het hoofd van de gevangenissen, voor terrorisme veroordeelde personen opsluit in speciale isolatieafdelingen die helemaal niet voor hen bedoeld zijn : “18 maand geleden werden (in Brugge en Lantin) gespecialiseerde eenheden opgericht voor de behandeling van gedetineerden die blijk geven van een extreme aggressiviteit. Men moet vaststellen dat men helemaal afgeweken is van dit objectief.. Van de acht gedetineerden in de AIBV in Brugge, beantwoorden er drie aan de criteria, van de negen in Lantin beantwoorden er drie aan de criteria.”

  In uw speciale eenheden zit dus een meerderheid aan geïnterneerden en gevangenen met een “hoog veiligheidsrisico” (waaronder voor terrorisme veroordeelden) die niet beantwoorden aan de criteria. Iets wat ik maandenlang heb aangeklaagd. Het CPT maant u aan om “onmiddellijk een einde te maken aan hun plaatsing in deze speciale eenheden”. Is het zo dat een Europees CPT kan zeggen wat het wil, omdat u dat nu eenmaal niet kan beletten, maar dat u mensen op het terrein die hetzelfde aankloegen monddood maakt?

  Gevangenissen in België zijn blijkbaar militair domein: geen pottenkijkers, geen criticasters, geen vragen. Het gevangenisbeleid van de heer Meurisse is vandaag geen ‘beleid’, maar een obsessioneel risicobeheer van opgesloten mensen: het gevaar voor hun ontsnapping, het gevaar van hun recidive. Ik beweer dat zolang gevangenissen worden afgeschermd en onttrokken aan maatschappelijke controle en debat, de autoriteiten precies de onveiligheid in de hand werken die ze beweren te bestrijden.

  Als u en de gevangenisautoriteiten echt zouden bekommerd zijn over de veiligheid dan zou u me mijn job teruggeven en me mijn werk als leraar laten doen. In aanbeveling 1741 van de Europese Raad over de reintegratie van gevangenen staat: “Het recht op opvoeding is een fundamenteel mensenrecht. Daarom moeten de gevangenisautoriteiten de gepaste maatregelen nemen voor de opvoeding van de gevangenen.”

  Er is dus niet alleen veiligheid, er is ook de plicht om opleiding te voorzien. En wat veiligheid betreft: dat betekent voor alles investeren in het kansen en mogelijkheden creëren voor mensen die er geen of te weinig hadden.
  Overloopt u maar het volgende lijstje waaruit blijkt dat opvoeding in de Belgische gevangenissen een farce is. Een studie toont dat 75 procent van de gevangenispopulatie afkomstig is uit een familie waarvan de vader arbeider, werkloos of onbekend is. 45 procent van de gevangenen heeft alleen maar een diploma van lager onderwijs. 30 procent heeft helemaal géén diploma. En daartegenover staan dan de hulpverleners en de lesgevers.

  De Franstalige Gemeenschap beschikt over welgeteld 55 voltijdse externe hulpverleners voor 5000 gevangenen. Als alle hulpverleners en leerkrachten in dit land tesamen 10 procent van de gedetineerden bereiken dan is het veel. Er zijn hopen aanvragen voor vorming en scholing waaraan niet kan voldaan worden omdat er gewoonweg onvoldoende leraars en leslokalen zijn.

  Ik besluit mijn brief met de vraag om me alsnog te horen en me een onderhoud te verlenen. Zoniet blijft me alleen de mogelijkheid om me te wenden naar de Raad van State en het Europees Hof voor de Mensenrechten.

  Hoogachtend,
  Luk Vervaet

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/08/30/ontslagen-gevangenisleraar-richt-open-brief-aan-justitieminister-de-clerck

 3. kruitvat zegt:

  Hoe staat de nieuwe Belgische justitieminister tegenover kindermisbruiken en het in de doofpot stoppen van grootschalige kindermisbruiken ?

  Schrijf naar de Minister:
  Annemie Turtelboom (Open VLD), Waterloolaan 115, 1000 Brussel
  http://justitie.belgium.be/nl/minister_van_justitie/
  Website: http://annemieturtelboom.be/

 4. kruitvat zegt:

  Audio van bekentenis omkoping valse beschuldiging jegens Marcel Vervloesem & geschiedenis, deel 1Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s